Aswang Chords by Alamat

On the 28th of October 2022, the track was released. The track was written by Henrik Moreborg, Tormod Løkling, Ida Martinsen Botten, Jens Solberg & Jason Paul Laxamana.

Chords Info

  • Tuning: Standard(E A D G B E)
  • Key: Bbm
  • Capo: 1st fret
  • Chords: Am, G, Fmaj7, E7
  • BPM: 112
  • Suggested Strumming:
  • D= Down Stroke, U = Upstroke, N.C= No Chord
Guitar ChordsUkulele Chords
 Am – x02210
G – 320003
Fmaj7 – xx3210
E7 – 020100
 Am – 2000
G – 0232
Fmaj7 – 2410
E7 – 1202
Aswang

Track Info

[Verse]
Am G Pagsapit ng dilim Fmaj7 E7 Am Magkita tayo d'yaan sa inyo G Gutom ka ba? 'Wag mag-alala Fmaj7 E7 Hapunan mo ang aking katawan (Alamat, handa 'rap) [Refrain]
Am G Hindi lingid sa akin, itong mga usapin Fmaj7 Meron kang sikreto,
E7
meron kang sikreto (Giliw)
Am G Binabalaan ako na lumayo na sa'yo Fmaj7 E7 Dahil mapanganib [Pre-Chorus]
Fmaj7 Sipsipin mo ang aking

dugo't buto't laman
E7 Am Gamit ang mabalasik mong dila
G
hanggang sa manghina
Fmaj7 Ang katawan ko at puso,
E7
mula paa hanggang ulo
Am G Pag-ibig ko sa'yo'y kailanman 'di guguho [Chorus]
Am Fmaj7 E7 Kahit pa maging kang aswang Am Fmaj7 E7 Kahit na isa kang aswang Am Fmaj7 E7 Kahit pa maging kang aswang Am Fmaj7 E7 At kahit na isa kang aswang Kahit pa maging kang as— [Verse]
Am G Sa umaga ay kailangan mo Fmaj7 E7 Am Nahahalina mo lahat sila G Fmaj7 Kapag gabi ay nag-aanyong halimaw E7 Nag-aasal halimaw [Refrain]
Am Hindi lingid sa akin,
G
itong mga usapin
Fmaj7 Meron kang sikreto,
E7
meron kang sikreto (Giliw)
Am G Binabalaan ako na lumayo na sa'yo Fmaj7 E7 Dahil mapanganib [Pre-Chorus]
Fmaj7 Sipsipin mo ang aking dugo't

buto't laman
E7 Am Gamit ang mabalasik mong dila
G
hanggang sa manghina
Fmaj7 Ang katawan ko at puso,
E7
mula paa hanggang ulo
Am G Pag-ibig ko sa'yo'y kailanman 'di guguho [Chorus]
Am Fmaj7 E7 Kahit pa maging kang aswang Am Fmaj7 E7 Kahit na isa kang aswang Am Fmaj7 E7 Kahit pa maging kang aswang Am Fmaj7 E7 At kahit na isa kang aswang Kahit pa maging kang as— [Refrain]
Fmaj7 G Hindi lingid sa akin, itong mga usapin E7 Am Meron kang sikreto, meron
G
kang sikreto (Giliw)
Fmaj7 G E7 Binabalaan ako na lumayo na sa'yo Am Fmaj7 E7 Pero pag-aari mo 'ko [Chorus]
Am Fmaj7 E7 Kahit pa maging kang aswang Am Fmaj7 E7 Kahit na isa kang aswang Am Fmaj7 E7 Kahit pa maging kang aswang Am Fmaj7 E7 At kahit na isa kang as Am Fmaj7 E7 *instrumental Am Fmaj7 E7 Kahit na isa kang as Am Fmaj7 E7 Kahit na, kahit na, kahit na Kahit na isa kang aswang

If you like the work please write down your experience in the comment section, or if you have any suggestions/corrections please let us know in the comment section.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top