Pistols At Dawn Chords by Bart Herman

Chords Info

  • Tuning: Standard(E A D G B E)
  • Key: A
  • Chords: A, G, D,E, F
  • Suggested Strumming:
  • D= Down Stroke, U = Upstroke, N.C= No Chord
Guitar ChordsUkulele Chords
 A – x02220
G – 320003
D – xx0232
E – 022100
F – 133211
  A – 2100
G – 0232
D – 2220
E – 1402
F – 2010
Pistols At Dawn

Track Info

  • Song: Pistols At Dawn
  • Artist: Bart Herman
  • Released Date: 2010
[Intro]
A G A A G A A G A A G A [Verse]
A D A Raar toch hoe een dubbeltje rollen kan, A D A Raar toch hoe iets moois zo stuk kan gaan, E Hoe in een wenk van je oog je
A D A
hele leven op z'n kop gaat staan.
[Verse]
A D Mannnetje, vrouwtje, huisje,
A D A
tuintje, baby,
A D A Woordje, ruzietje, leugentje, nachtmerrie, E Wanneer en waar en hoe en
A D A
wat is van wie ?
[Chorus]
A Pistols at dawn, pistols at dawn, E Gewapend tot de tanden, A Daar waar alles ooit zo wereldvredelievend begon. A Pistols at dawn, pistols at dawn, E Schieten met scherp bij de stralen
A
van de eerste zon.
[Interlude]
A G A A G A [Verse]
A D A D A Sommigen spelen het spel met enough fairplay, A D A Sommigen spelen het rough en all the way, E Het huis in de fik en het goud
A D A
van de vis in twee.
[Chorus]
A Pistols at dawn, pistols at dawn, E Gewapend tot de tanden, A Daar waar alles ooit zo wereldvredelievend begon. A Pistols at dawn, pistols at dawn, E Schieten met scherp bij de stralen
A
van de eerste zon.
[Interlude]
A G A A G A [Instrumental]
F A D F E F A D F A G A A G A E D E A G A A G A A G A E D E A G A [Verse 4] A Ik betwijfel of het deugd doet dan wel pijn, A Ik weet alleen dat het nimmer

mijn lot zal zijn,
E Dat ik honderd keer liever met een
A
gloeiendhete bliksem verdwijn.
[Chorus]
A Pistols at dawn, pistols at dawn, E Gewapend tot de tanden, A Daar waar alles ooit zo wereldvredelievend begon. A Pistols at dawn, pistols at dawn, E Schieten met scherp bij de stralen
A
van de eerste zon.
E Schieten met scherp bij de stralen
A
van de eerste zon.
[Outro]
A G A A G A A G A A G A

If you like the work please write down your experience in the comment section, or if you have any suggestions/corrections please let us know in the comment section.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top