Awit Ni Maria Clara Chords by Orange and Lemons feat. Lara Maigue

On the 7th of April 2022, the track was released.

Chords Info

  • Tuning: Standard(E A D G B E)
  • Key: G
  • Chords: G, B7, Em, C, D7, G7, Dm, C7, FMaj7, Am, F, E7, A7, D, Cm
  • BPM: 135
  • Suggested Strumming:
  • D= Down Stroke, U = Upstroke, N.C= No Chord
Awit Ni Maria Clara

Track Info

[Intro]
G B7 Em C G D7 G G7 [Verse]
C Walang kasing tamis ang mga sandali Dm Sa sariling bayan Dm Doon sa ang lahat ay pinagpapala C C7 Ng halik ng araw [Chorus]
FMaj7 May buhay na dulot Em Am Ang mahinhing simoy Dm G C C7 Na galing sa parang FMaj7 Pagsinta'y matimyas Em Am At napakatamis D7 B7 G7 Ng kamatayan man C C Maapoy na halik ang idinarampi Dm G Dm G Ng labi ng ina Dm Paggising ng sanggol G Dm Sa kanyang kandungan G C C7 Na walang balisa F Em Am Pagkawi sa leeg ng bisig na sabik Dm G7 C C7 Papa-umaga na F Em Am Matang nagniningning ay nangakangiti D7 B7 G7 Pupos ng ligaya, ahhh G Am Mamatay ay langit kung dahil sa ating Am D7 G Lupang tinubuan G E7 Doon sa ang lahat ay pinagpapala C A7 D7 Ng halik ng araw G B7 Em C Ang mahinhing simoy na galing sa bukid G Ay lubhang mapanglaw D Sa walang ina Cm Wala nang tahana't D7 G Walang nagmamahal [Instrumental]
G B7 Em C G D7 G G7 C Dm Dm C C7 [Chorus]
FMaj7 May buhay na dulot Em Am Ang mahinhing simoy Dm G C C7 Na galing sa parang FMaj7 Pagsinta'y matimyas Em Am At napakatamis D7 B7 G7 Ng kamatayan man C C Maapoy na halik ang idinarampi Dm G Dm G Ng labi ng ina Dm Paggising ng sanggol G Dm Sa kanyang kandungan G C C7 Na walang balisa F Em Am Pagkawi sa leeg ng bisig na sabik Dm G7 C C7 Papa-umaga na F Em Am Matang nagniningning ay nangakangiti D7 B7 G7 Pupos ng ligaya, ahhh G Am Mamatay ay langit kung dahil sa ating Am D7 G Lupang tinubuan G E7 Doon sa ang lahat ay pinagpapala C A7 D7 Ng halik ng araw G B7 Em C Ang mahinhing simoy na galing sa bukid G Ay lubhang mapanglaw D Sa walang ina Cm Wala nang tahana't D7 G Walang nagmamahal [Coda] G B7 Em C Ang mahinhing simoy na galing sa bukid G Ay lubhang mapanglaw D Sa walang ina Cm Wala nang tahana't D7 G Walang nagmamahal [Outro]
G B7 Em C G D7 G

If you like the work please write down your experience in the comment section, or if you have any suggestions/corrections please let us know in the comment section.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top