Santigwar Chords by dwta

On the 10th of April 2022, the track was released.

Santigwar Chords by dwta 1

Track Info

  • Song: Santigwar
  • Artist: dwta
  • Released Date: 10 April 2022

Chords Info

  • Tuning: Standard(E A D G B E)
  • Key: C
  • Chords: C, E7, Am7, F, G, G7
  • BPM: 140
  • Suggested Strumming:
  • D= Down Stroke, U = Upstroke, N.C= No Chord
[Verse]
C Nagtutubod ka baya sa mga
E7
Tawong lipod?
Am7 F O kaya sa mga dai nahihiling

Kan satong mga mata?
C Mala igwa daang nahihiling
E7
Sa may higod
Am7 Ugaring dai man akong
F
Nakakasabatan
[Verse]
C Nagtutubod ka baya sa
E7
Istorya kan iba?
Am7 Manungod sa mga kapre,
F
aswang, tikbalang
C Makangalas man an
E7
Mga bagay na an
Am7 Tunay daw an o utik-utik
F
Man sana
[Refrain]
Am7 Pero matubod ka daw kung
E7
Sabihon ko na uning
Am7
tigtatago ko
F Bako ini huna-huna lalo
G
Na bako ini kurukalwag
[Chorus] F C Mari na mapasantigwar kita Am7 Ipapahiling ko saimo an
G
Sakong namamati
F C Mari na mapasantigwar kita Am7 Pagmahiling mo sana mag
G
Tubod ka na
F C Am7 G G7 Na muya taka [Bridge] Am7 Pasensya na ta E7 Dai ako naka hiro kan may
Am7
Nag tabi- tabi po
E7 Kaya naigo ako kan nahiling
Am7
Takang biyo
Pero please lang Am7 Mas kaya ko pang
Am7
makahiling ning maligno
E7 Kaysa mahiling kang

May kaiba nang iba
[Chorus]
Am7 Mari na mapasantigwar
E7
kita
Am7 Ipapahiling ko saimo an
E7
sakong namamati
Am7 E7 Mari na mapasantigwar kita Am7 Pag mahiling mo sana
E7
magtubod ka na
[Chorus]
F Mari na mapasantigwar
C
Na kita
Am7 Ipapahiling ko saimo an
G
sakong namamati
F C Mari na mapasantigwar kita Am7 Tibaad mahiling mo
G F C Am7 G
kung gano taka ka muya
C F Na muya taka C F C Na muyahon taka

Leave a Comment

Your email address will not be published.


Scroll to Top